09 nov ‘Een boek kan wonderen doen’

Zuzana Molcanova (45) won de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 in de categorie voortgezet onderwijs. Samen met haar havo-4 klas las ze het boek De Vliegeraar. Ze onderzocht of het invloed had op de interculturele competenties van haar leerlingen.

Oorlog, terroristen, arme mensen. Zuzana Molcanova vroeg haar havo-4 leerlingen waar ze aan dachten bij het land Afghanistan. Twee maanden later, na het lezen van De Vliegeraar – geschreven door Khaled Hosseini – stelde ze de vraag opnieuw. Deze keer schetsten de leerlingen een ander beeld. Ze noemden bevolkingsgroepen als de Hazara’s en de Pashtuns, vliegerwedstrijden en de stad Kaboel. ‘Hun perspectief was veranderd,’ zegt Molcanova, docent Engels op het Stedelijk College in Eindhoven.

Molcanova kwam op het idee om multiculturele literatuur te gaan lezen door een ervaring in de klas. Een leerling van Bosnische afkomst kwam na afloop van een les naar haar toe, met een boek dat ze van haar moeder had gekregen. Het was een dagboek van een docente uit de tijd van de oorlog in Joegoslavië. De leerling vroeg of ze een stukje mocht voorlezen. ‘Ik merkte hoe belangrijk het voor haar was,’ zegt Molcanova.