08 nov ‘Een vliegtuig stort ook wel eens neer’

Volgens de laatste prognoses gaat hij in 2015 rijden: de Noord/Zuidlijn. Maar de kosten rijzen de pan uit, en na de verzakkingen aan de Vijzelgracht is het debat over de besluitvorming rond de metro opnieuw losgebarsten. Zijn er in de aanloop naar de bouw onverantwoorde besluiten genomen?

317 MILJOEN EURO aan gemeentegeld voor de Noord/Zuidlijn zou voldoende zijn. Dat beloofde de Amsterdamse verkeerswethouder Geert Dales (VVD) in 2002 aan de gemeenteraad. Voor risico’s had hij vier procent van het totaalbedrag gereserveerd. ‘Krap maar verantwoord’, noemde Dales de totale begroting, waaraan de overheid een miljard euro bijdroeg. Dat de teller voor de gemeente nu op negenhonderd miljoen euro staat, en de risicopot van vier procent een lachertje bleek, vindt hij achteraf ‘vervelend, maar geen groot probleem’: ‘Deze metro gaat Amsterdam zo veel opleveren, dat geld is in no time terugverdiend. Het stomste wat de stad zou kunnen doen is stoppen. Dan moeten ze doorhobbelen met die onrendabele trammetjes.’

Vijf jaar werkt Amsterdam nu aan de metrolijn die noord en zuid aan elkaar knoopt. De bouw is op alle delen van het aanstaande traject in volle gang. Kritiek is er ook. Volop. En voorlopig is er weinig dat het negatieve geluid kan doen verstommen. Een verzakking bij het Centraal Station resulteerde onlangs in verwrongen tramrails. Scheefgezakte huizen aan de Vijzelgracht haalden kort daarvoor het landelijke nieuws. In afwachting van buitenlands onderzoek liggen de werkzaamheden daar voorlopig stil. En graven in de zachte Amsterdamse grond met grensverleggende boortechnieken, waarmee begin volgend jaar wordt gestart, blijft uiterst riskant. Volgens de huidige prognoses gaat de metro vanaf 2015 rijden. Met tweehonderdduizend passagiers per dag. Maar volgens experts liggen er nog grote risico’s in het verschiet.

Waren de risico’s bij de Noord/Zuidlijn niet te groot? En waarom zijn de bestuurders ondanks deze risico’s en bijkomende kostenstijgingen toch doorgegaan?