09 nov ‘Geef leerlingen inzicht in hun leerproces’

Ruth van Ringelesteijn (21) won de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 in de categorie basisonderwijs. Ze merkte dat leerlingen in groep 5 hun rekenwerk niet kritisch nakeken en bedacht een manier om zelfregulerend leren te bevorderen.

Als een razende gingen ze door het nakijkwerk van hun rekensommen heen, de leerlingen van groep 5. Gauw een krul erbij en klaar, zo ging het doorgaans. ‘Reflecteren deden ze niet,’ zegt van Ruth van Ringelesteijn. ‘Ze waren zich niet bewust dat ze ook iets van hun fouten konden leren.’ Een mooi onderwerp voor een afstudeeronderzoek, dacht de toenmalige pabo-studente aan de Katholieke Pabo Zwolle. Haar stageschool obs Het Palet in Hattem werkte daar graag aan mee.

Het onderzoek bracht haar terug naar de basis van het leren. Hoe worden kinderen zich bewuster van hun eigen leerproces? Ze dook de literatuur in. Uiteindelijk kwam ze uit bij het zelfregulerend leren, zoals onderzocht door de Amerikaanse onderwijspsycholoog Barry Zimmerman. Hij maakte een model gebaseerd op de drie fases van zelfregulerend leren: voorbereiding, uitvoering en zelfreflectie.