15 mrt Niet langer stiekem veroordelen

Hoe zorg je dat studenten uit verschillende culturen écht dezelfde kansen hebben om hun opleiding met succes af te ronden? Hogeschool Rotterdam probeert dat met het project Inclusive Intercultural Classroom. ‘Inclusie komt niet tot stand in beleidsstukken, maar gebeurt pas in de interactie in de klas.’

“Het vraagt veel van je, om op een andere manier naar studenten en naar jezelf te gaan kijken. Je moet je kwetsbaar opstellen.” Drie jaar geleden startte Cheryl Gerretsen met een collega aan de Rotterdam Business School een uniek experiment, dat nog altijd stof doet opwaaien aan Hogeschool Rotterdam. Tijdens het studiejaar 2015-2016 werden elf docenten ondergedompeld in de Inclusive Intercultural Classroom. Zij werden eerst intensief getraind, daarna bedachten ze interventies om hun beroepspraktijk inclusiever te maken. Op die manier zijn aan de Rotterdam Business School de afgelopen jaren kleine stapjes gezet richting een inclusievere onderwijscultuur.

Aan de opleiding International Business and Languages wordt in projectwerk bijvoorbeeld expliciet aandacht besteed aan samenwerken in multiculturele teams. Bij het vak onderzoeksvaardigheden van de opleiding Trade Management for Asia verdubbelde het studiesucces doordat een docente een cultuur creëert waarin studenten open durven te zijn over hun angsten omtrent onderzoek doen. En
docenten bij International Business and Management Studies proberen rekening te houden met de leerstijlen van Chinese studenten door ze meer uitleg te geven over het Nederlandse onderwijssysteem.

Het begon allemaal vier jaar geleden, toen Cheryl Gerretsen en Edward van Os elkaar tegenkwamen tijdens een masterclass Inclusive Excellence van ECHO, het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.