03 jan Stefan Paas: ‘Ik hoef niet vrijzinnig over te komen’

“De wereld is geen plek waar verloren zielen ronddolen die zo snel mogelijk de kerk in geholpen moeten worden. Het is een wereld waar God werkt en waar de Geest je op onverwachte manieren tegemoet komt.” Theoloog des Vaderlands Stefan Paas over zending, vrijzinnigheid en orthodoxie en kerkplanting.

Daags na de bekendmaking dat Stefan Paas de nieuwe Theoloog des Vaderlands is, speelt hij een rol in de Trouw-strip Anton Dingeman. Daarin wordt de draak gestoken met het idee dat de Theoloog des Vaderlands ieder jaar een ander religieus genootschap moet vertegenwoordigen. Met de van huis uit christelijk-gereformeerde Paas is het feest bij de orthodoxen. “Eindelijk een theoloog die de ware God kent!” roept een gelovige in de strip.

Stefan Paas (49) kon er goed om lachen, vertelt hij enkele weken later, in zijn kantoor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Maar het is wel een beetje vorige generatie-denken hè. De frustraties die in zo’n strip naar voren komen, zijn niet de mijne hoor.” Hij heeft niet zoveel op met het denken in christelijke zuilen. Maar dat hij zichzelf orthodox noemt, dat klopt. “Ik ben er niet op uit om vrijzinnig over te komen.” Toch spreekt hij een breed publiek aan. “Lezingen over mijn boeken brengen me van de SGP tot de Remonstrantse Broederschap. Dat vind ik een voorrecht.”

In tegenstelling tot de vorige jaren werd de Theoloog des Vaderlands deze keer niet verkozen door een jury of door het publiek, maar aangewezen door de uitgevers, hogescholen, universiteiten, omroepen en kerken die de Nacht van de Theologie organiseren. Zij roemden de wijze waarop de hoogleraar missiologie uit Baambrugge zich als theoloog mengt in het publieke debat, onder meer via zijn boeken, essays en zijn scherpe en inhoudelijke bijdragen op sociale media als Twitter.