Hoe zorg je dat studenten uit verschillende culturen écht dezelfde kansen hebben om hun opleiding met succes af te ronden? Hogeschool Rotterdam probeert dat met het project Inclusive Intercultural Classroom. ‘Inclusie komt niet tot stand in beleidsstukken, maar gebeurt pas in de interactie in de...

Baukje Prins, lector Burgerschap en Diversiteit, verzet zich tegen een simpele kijk op bevolkingsgroepen in Nederland. “De verschillen binnen die groepen worden steeds groter”, zegt ze. “Daarom moeten we stoppen met ‘wij’ en ‘zij’.” Baukje Prins ving in de gangen van De Haagse Hogeschool laatst een...

Sinds opleidingen selecteren aan de poort zijn er minder mannen en niet-westerse allochtonen toegelaten, evenals minder leerlingen die op hun eindexamen gemiddeld lager dan een 7 scoorden. Zij beginnen minder vaak aan een hbo- of universitaire opleiding met een numerus fixus, waarvoor eisen worden gesteld...