Nederlandse koopvaardijschepen vielen in de zeventiende en achttiende eeuw regelmatig in handen van Britse kapers. Die hebben gelukkig alles wat ze buitmaakten zorgvuldig bewaard. Een schat aan documenten in duizend dozen. In de winter van 1780 kwam er een bijzonder gezelschap in herberg de Fountain Tavern...