04 nov ‘We weten wat werkt voor lerarenopleiders’

Hoogleraar onderwijskunde Douwe Beijaard constateert dat veel onderzoek over het opleiden van nieuwe leraren op de plank blijft liggen. Zonde, zegt hij, want de resultaten van veel studies zijn onmisbaar in de praktijk.

Wat is het probleem?
‘Ruim een jaar geleden was ik op een gezamenlijke bijeenkomst van lerarenopleiders en onderzoekers. Toen kwam de vraag ter sprake wat nu eigenlijk de kennisbasis van lerarenopleiders is. Over welke kennis zouden zij moeten beschikken om studenten in lerarenopleidingen goed te kunnen opleiden en te begeleiden? Het bleek een heikel punt. Er zijn duizenden wetenschappelijke artikelen die gaan over leren onderwijzen, maar die studies bereiken veel opleiders bijna niet. Dat zette me aan het denken.’

Over welke lerarenopleiders heeft u het precies?
‘Het is geen eenvoudig te definiëren doelgroep, dat is een deel van het probleem. Je hebt de docenten in de lerarenopleidingen, maar ook ervaren leerkrachten in de scholen zelf die studenten begeleiden. In principe kan iedereen lerarenopleider worden, je kan leraren opleiden als je zelf leraar bent. Daar is ook niks mis mee als je goeie praktijkervaring meebrengt. Maar er zijn geen systematische manieren om kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek bij hen te krijgen. Dat is een groot gemis.’